Belastingzaken

Belastingzaken

•    Aangiften Omzetbelasting.
•    Aangiften Loonheffingen.
•    Aangiften Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.
•    Aangiften Vennootschapsbelasting.
•    Advisering inzake rechtsvormkeuze.
•    Begeleiding controle door Belastingdienst
•    Advisering herstructurering onderneming.
•    Advisering diverse fiscale gebieden.